Om foreningen

ÆOF og Ældre Sagen i Aarhus

ÆOF er en aftenskole oprettet af Ældre Sagen i Aarhus i 2005 som et juridisk selvstændigt oplysningsforbund med eget CVR-nummer.

Ældre Sagen i Aarhus har dels aktiviteter, der drives af frivillige (f.eks. Bridge og IT) og dels aktiviteter, der afvikles med betalte undervisere (f.eks. foredragsholdere og sprog og bevægelse).

Når der er tale om betalte undervisere, kan der ydes et kommunalt tilskud efter aftenskoleloven, så deltagerpriserne bliver billigere. ÆOF blev oprettet fordi Ældre Sagens vedtægter ikke kan godkendes efter aftenskoleloven.

Tidligere købte Ældre Sagen aktiviteter hos en af de etablerede aftenskoler, men det viste sig at være en unødig dyr løsning. Derfor oprettede vi selv aftenskolen ÆOF, som drives uden lønnet personale og derfor ikke har udgifter til administration og heller ikke skal indtjene et overskud.

Ældre Sagen i Aarhus har derfor to typer af aktiviteter:

  • Dem der afvikles under ÆOF efter aftenskoleloven og som derfor er åben for alle.
    Der er et særligt tilskud til pensionister mv. i Aarhus Kommune, hvorfor der er to priser.
  • Dem der afvikles af frivillige i Ældre Sagen og som derfor kræver medlemskab af Ældre Sagen. De frivillige arbejder kun for medlemmerne.
    Prisen er ens for alle medlemmer.

Begge typer aktiviteter sælges her på ÆOF hjemmesiden.

Ældre Sagen i Aarhus har 3 aktivitetscentre.

Aarhus Midt, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C, telefon 86 13 09 26.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-14.00.

Aarhus Nord, Arions Hus, Tulipanvej 28A, 8240 Risskov, telefon 86 22 64 01.
Kontortid: Mandag-onsdag kl. 9.30-12.00.

Aarhus Syd, Viby Centret, Viby Ringvej 2B, 8260 Viby, telefon 86 11 00 37.
Kontortid: Mandag-onsdag kl. 9.30-12.00.

Tilmelding til Nord og Syd kan ikke ske her på hjemmesiden, men kun ved henvendelse til Nord og Syd. 
Se nærmere på de enkelte hjemmesider.

   


ÆOF/Ældre Sagen i Aarhus
Vester Allé 8
8000 Aarhus C

Skoleleder: Claus Jørvang

Telefon: 86 13 09 26

Mail: tilmelding@aeldresagen-aarhus.dk

CVR: 33168748

Telefontid: Kontoret er åbent mandag-torsdag kl. 9.00-14.00


Medlem af Fora