Midt ÆS 12130 Efterårsbridge

Efterår 2019


Hold 12130: Søndag den 13. oktober kl. 9.00-ca. 17.00
Vi afholder Efterårsbridge i Ældre Sagens lokaler i Vester Allé.
Der er tilmelding og betaling i Ældre Sagen, enten ved henvendelse på kontoret eller via hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/aarhus.
Tilmeldingsfrist mandag den 10. oktober. 
Max. 72 deltagere.
Pris: 350 kr. incl. morgenmad (mellem 9.00-9.30), frokost og eftermiddagskaffe/kage og præmier til vinderne. Der serveres en øl, en vand eller et glas vin, mens der ventes på resultatet af turneringen.

Bridgeresultaterne offentliggøres med navn og resultat ved opslag i bridgelokalerne og på hjemmesiden. 

KONTAKT


ÆOF/Ældre Sagen i Aarhus
Vester Allé 8
8000 Aarhus C

Skoleleder: Claus Jørvang

Telefon: 86 13 09 26

Mail: tilmelding@aeldresagen-aarhus.dk

CVR: 33168748

Telefontid: Kontoret er åbent mandag-torsdag kl. 9.00-14.00

Medlem af Fora